Popularne teme:

Čovek koji se hvali bez ikakvog stida, uveriće se da je veoma teško živeti prema svojim hvalisanjem.
Konfučije

2 0

Hej to nije sve!