Popularne teme:

Moje ćutanje ne znači da ja ne znam šta ljudi govore iza mojih leđa. Moje ćutanje je samo znak da oni ne zaslužuju moj komentar.
Žarko Laušević

185 15
Žarko Laušević citati

Hej to nije sve!