Popularne teme:

Ako najgore je noćas, sutra može biti samo bolje.
Žarko Laušević

78 9
Žarko Laušević citati

Hej to nije sve!