Popularne teme:

Žalim prošlost, nadam se budućnosti, nezadovoljan sam sadašnošću - to je moj život!
Žarko Laušević

79 12
Žarko Laušević citati

Hej to nije sve!