Popularne teme:

U poštena čoveka i reč je kapora.
Narodne poslovice

1 0
Narodne poslovice citati

Hej to nije sve!