Popularne teme:

Ja sam pisac. Meni je najvažnije razumjeti ljudska bića. Kod pisanja romana najvažnije je dati smisao našim životima. U tome istorija nije toliko važna. Od istorije je važnija introspekcija.
Orhan Pamuk

5 0
Orhan Pamuk citati

Hej to nije sve!