Popularne teme:

Čovek je često svoja žrtva. A ako to nije, često su mu žrtve drugi.
Vladan Desnica

5 0
Vladan Desnica citati

Hej to nije sve!