Vladan Desnica

(17. 9. 1905 - 4. 3. 1967)
O autoru

Vladan Desnica je rekao