Popularne teme:

Ja sam previše radoznao, previše obesan, da bih sebi mogao dopustiti jedan grubi odgovor. Bog je jedan grubi odgovor, jedna nedelikatesa spram nas mislilaca – u osnovi čak naprosto jedna gruba zabrana za nas: imate ne misliti!
Miroslav Krleža

2 0
Miroslav Krleža citati

Hej to nije sve!