Popularne teme:

Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim.
Duško Ttrifunović

1 0
Duško Ttrifunović citati

Hej to nije sve!