Popularne teme:

Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao.
Duško Ttrifunović

3 1
Duško Ttrifunović citati

Hej to nije sve!