Popularne teme:

Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome.
Platon

4 0

Hej to nije sve!