Platon

(. . 427 - . . 347)
O autoru
Bio je učenik Sokrata, te je osnovao Akademiju- prvu instituciju takve vrste - u kojoj se školovao Aristotel. Njegovo najpoznatije djelo je Država, u kojoj iznosi utopijsku sliku idealnog društva kojim bi trebali upravljati filozofi. U 20. vijeku će neki te ideje nazvati pretečom totaitarizma.U svojoj dvadesetoj godini upoznao se sa Sokratom (407. st. e.), kome je ostao veran učenik do njegove smrti 399. godine pne.Veliki značaj u Platonovom životu imala su njegova putovanja.

Platon je rekao