Popularne teme:

Čovjek je ukras svijeta.
Maksim Gorki

2 0
Maksim Gorki citati

Hej to nije sve!