Popularne teme:

Ako sjekira ne siječe - može se naoštriti, ali ako te žena neće - ništa ti ne pomaže.
Maksim Gorki

5 0
Maksim Gorki citati

Hej to nije sve!