Popularne teme:

Strašno je na moru umreti od žeđi. Zar morate i vi svoju istinu tako zasoliti da ona više ni žeđ ne gasi.
Fridrih Niče

4 1
Fridrih Niče citati

Hej to nije sve!