Popularne teme:

Žena uči da mrzi u onoj mori u kojoj zaboravlja da očarava.
Fridrih Niče

9 0
Fridrih Niče citati

Hej to nije sve!