Popularne teme:

Kad se uzme koliko na svijetu ima glupana, luđaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovjek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom zraku.
Jovan Dučić

4 1

Hej to nije sve!