Popularne teme:

Kad bi mladost imala filozofiju staraca, na svijetu ne bi bilo ni jednog sunčanog dana.
Jovan Dučić

4 0

Hej to nije sve!