Popularne teme:

Najbjednija i najtragičnija od svih čovjekovih slabosti nesumnjivo je njegova potpuna nesposobnost predviđanja, koja je u opštoj protivnosti sa tolikim njegovim darovima, vještinama i znanjima.
Ivo Andrić, Na drini ćuprija

9 5
Ivo Andrić citati

Hej to nije sve!