Popularne teme:

Naučnici se trude stvoriti moguće od nemogućeg a političari stvoriti nemoguće od mogućeg.
Bertrand Rasel

3 0
Bertrand Rasel citati

Hej to nije sve!