Popularne teme:

Za većinu ljudi život je kao ružno vreme: stanu i čekaju da prođe.
Džek London

36 1

Hej to nije sve!