Popularne teme:

I kad si sam ne treba misliti niti raditi zlo. Nauči se više sramiti pred sobom, nego pred drugima.
Demokrit

3 0

Hej to nije sve!