Popularne teme:

Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.
Demokrit

7 2

Hej to nije sve!