Popularne teme:

Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo.
Demokrit

5 0

Hej to nije sve!