Popularne teme:

Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natjera da taj jaz premoste.
Herman Hese

3 0
Herman Hese citati

Hej to nije sve!