Popularne teme:

Ako baš svi kažu da si magarac, onda je vreme da zaržeš.
Engleske poslovice

7 0
Engleske poslovice citati

Hej to nije sve!