Popularne teme:

Još u mladosti trebaš odseći štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.
Konfučije

14 0

Hej to nije sve!