Popularne teme:

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba se odlikovati humanošću.
Konfučije

2 4

Hej to nije sve!