Popularne teme:

Ako čovek ne promisli o problemima koji su udaljeni, biće pun briga kad mu se približe.
Konfučije

1 0

Hej to nije sve!