Popularne teme:

Ako čovek ne promisli o problemima koji su udaljeni, biće pun briga kad mu se približe.
Konfučije

2 0

Hej to nije sve!