Popularne teme:

Čovek koji je napravio grešku i ne ispravi je, pravi drugu grešku.
Konfučije

6 0

Hej to nije sve!