Popularne teme:

Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.
Lav Tolstoj

0 0
Lav Tolstoj citati

Hej to nije sve!