Popularne teme:

Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina.
Lav Tolstoj

2 0
Lav Tolstoj citati

Hej to nije sve!