Popularne teme:

Pametnom čoveku je gotovo sve smešno, mudrome gotovo ništa.
Gete

6 1

Hej to nije sve!