Popularne teme:

Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi?
Monteskje

7 1

Hej to nije sve!