Popularne teme:

Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi?
Monteskje

6 1
Monteskje citati

Hej to nije sve!