Popularne teme:

Kultura je mešavina. Kultura znači mešavinu stvari iz raznih izvora.
Orhan Pamuk

0 0
Orhan Pamuk citati

Hej to nije sve!