Popularne teme:

Smem sve ono što dolikuje čoveku; ko sme više od toga, nije čovek.
Vilijam Šekspir

2 0
Vilijam Šekspir citati

Hej to nije sve!