Popularne teme:

Ljubav je kao plamen koji ubrzo ugasne kad se prestane povećavati.
Đovani Bokačo

1 0
Đovani Bokačo citati