Popularne teme:

Ljubav je kao plamen koji ubrzo ugasne kad se prestane povećavati.
Đovani Bokačo

5 2
Đovani Bokačo citati