Popularne teme:

Onaj koji seje seme smrti i boli ne može požnjeti sreću i ljubav.
Pitagora

14 2
Pitagora citati

Hej to nije sve!