Popularne teme:

Mogućnosti se moraju ščepati, neće se same od sebe realizovati.
Noam Čomski

2 0
Noam Čomski citati

Hej to nije sve!