Popularne teme:

Postoje dva problema vezana za opstanak naše vrste – nuklearni rat i ekološka katastrofa – a mi grabimo prema njima. Svjesno!
Noam Čomski

2 0
Noam Čomski citati

Hej to nije sve!