Popularne teme:

Na svakom mjestu, od narodne kulture do propagandnog sistema, postoji stalni pritisak koji želi dati ljudima osjećaj bespomoćnosti, te da je njihova jedina uloga da odobre odluke i da konzumiraju.
Noam Čomski

1 0
Noam Čomski citati

Hej to nije sve!