Popularne teme:

Da bi se videlo verom, mora se zatvoriti oko razuma.
Bendžamin Frenklin

5 0
Bendžamin Frenklin citati

Hej to nije sve!