Bendžamin Frenklin

(17. 1. 1706 - 17. 4. 1790)
  • Profesija:
O autoru
Kao naučnik poznat je kao pronalazač gromobrana i otkrića toka i karakteristika Golfske struje. Pored gromobrana pronašao je Franklinovu peć, bifokalne naočari i napravio je prvu mašinu za umnožavanje. Prvi je uveo ulično osvetljenje i reorganizovao je američki poštanski sistem. Njegov najpoznatiji naučni rad, vezan je za elektricitet. Razvio je model električne struje kao fluida shvatajući da je ona zapravo kretanje naelektrisanih čestica. Osnovao je prvu javnu biblioteku u Americi, filozofsko društvo Pensilvanije i „Akademiju“ koja je prerasla u Univrezitet Pensilvanije. Za njega se vezuje i čuveni eksperiment sa puštanjem zmaja. Tada je dokazao da je grom jedna vrsta električne varnice.

Bendžamin Frenklin je rekao