Popularne teme:

Nakon određene dobi svaki čovjek je odgovoran za svoje lice.
Alber Kami

3 1
Alber Kami citati

Hej to nije sve!