Popularne teme:

U tome je bila sva moja ljubav prema životu: tiha žudnja za onim što će mi možda izmaknuti, gorčina prikrivena zanosom.
Alber Kami

13 0
Alber Kami citati

Hej to nije sve!