Popularne teme:

Veličinа čovekа je u njegovoj odluci dа bude jаči od svoje sudbine.
Alber Kami

7 0

Hej to nije sve!