Popularne teme:

U svetu bez iluzijа čovek je strаnаc.
Alber Kami

3 0
Alber Kami citati

Hej to nije sve!