Popularne teme:

Čovek je više čovek po stvаrimа koje prećutkuje, nego po onimа koje kаže.
Alber Kami

6 0
Alber Kami citati

Hej to nije sve!