Popularne teme:

Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji.
Herman Hese

3 1
Herman Hese citati

Hej to nije sve!